Kapcsolat, elérhetőségek

Napkitörés

A Nap

Naprendszerünk központi csillaga, otthonunkat jelentő bolygónktól kb. 150 millió km távolságra van. A Nap fő összetevője a hidrogén, amely majdnem 75%-át teszi ki. A hidrogénből a Nap belsejében lezajló magfúzió során hélium keletkezik. Enélkül a legtöbb földi lény elpusztulna, hiszen a magfúzió során keletkező fény teszi lehetővé a növények számára a fotoszintézist, a hő pedig a komfortos hőmérsékletet.

Az egyes szélességi körökön levő területei eltérő sebességgel forognak, amely abból adódik, hogy anyagát képlékeny plazma alkotja. Az egyenlítő menti területek 25, míg például a sarkvidékek csak 35 naponként fordulnak körbe. Az ebből adódó eltérés miatt mágneses zavarok lépnek fel, melynek eredményeképpen napfoltok és napkitörések jönnek létre.

A Nap a mintegy 10 milliárd évig tartó fősorozatbeli fejlődésének a felénél jár. Fő összetevője a hidrogén elhasználása után, körülbelül 5 milliárd év múlva vörös óriássá duzzad, majd a külső rétegeiből planetáris köd képződik, magja pedig magába roskadva fehér törpévé alakul.

A napfoltok

Első úttörőink a csillagászati megfigyelésekben is láthattak napfoltokat - azaz Nap fotoszférájában megjelenő, a napfolt környezeténél sötétebb területeket - távcsöveik segítségével.

A nagyobb napfoltok két részre bonthatók:

  • umbra, azaz a belső, sötétebb rész,
  • penumbra, azaz a külső, félsötét, sugaras szerkezetű rész.

Léteznek penumbra nélküli napfoltok is, ezeket pórusnak nevezzük.

A napfoltot tulajdonképpen azért látjuk sötétnek, mert magában a napfoltban a hőmérséklet közel 2000°C-kal alacsonyabb a napfolton kívüli, nyugodt felszíni hőmérsékleténél. A nyugodt napfelszínhez képest a napfoltból érkező sugárzás alacsonyabb, azonban ezek is vakítóan fényesek.

Általában kör alakúak, de gyakoriak a szabálytalan formák és szerkezetek is. Méretük 1,5 megamétertől akár 100 Mm-ig is terjedhet. Emberi viszonylatban úgy fejezhetjük ki, hogy egy átlagosnál valamivel nagyobb napfolt átmérője körülbelül Föld átmérőjével egyezik meg.

A napkitörés

A napkitörés oka a napkorona a térszerkezetének hirtelen megváltozása, melyet a napkoronában bekövetkező mágneses térkonfiguráció instabilitás vagy egyensúlyvesztés okoz. Ennek következményeképpen nagy mértékű energia szabadul fel, és a kiegyensúlyozatlan mágneses erők hatására a korona összetevőinek egy része kidobódik.

A lentebb felsorolt jelenségek egymástól függetlenül is előfordulnak, de az esetek túlnyomó többségében együttesen következnek be, napkitörés formájában:

  • Fler: a naplégkör egy korlátozott részének hirtelen (percek alatti) erős kifényesedése
  • Koronakidobódás: a napkorona egy darabjának kilökődése a bolygóközi térbe. (a napkorona a Nap légkörének ritka és kiterjedt legkülső része, ahol a hőmérséklet meghaladja a félmillió kelvint)
  • Eruptív protuberancia: a napkoronában a környező gáznál sűrűbb és hidegebb felhő hirtelen, gyorsuló felemelkedése és elszállása.

A napkitörések földi hatásai

Erős flerek idején nagymértékben megnő a Föld felső légkörében és kozmikus környezetében a nagyenergiájú sugárzások erőssége. Túlnyomóan ez a röntgen- és gammasugárzásra igaz, továbbá, ha a Föld a flerből kiinduló részecskenyaláb útjába esik, akkor a töltött részecskék (elsősorban protonok) áramára is. Űrszondákban és műholdakban okozhatnak kárt; a töltött részecskék pilótákra és űrhajósokra jelentenek egészségi kockázatot.

Megzavarhatják a rádiós kommunikációt és a radarok működését, ha a Föld a kidobott anyag útjába esik, a földi magnetoszférának ütközve mágneses vihart is okozhat. A vihar megzavarhatja a navigációt, megbolondítva az iránytűket. Emellett a mágneses tér gyors ingadozása erős kóboráramokat indukálhat az elektromos berendezésekben, ami olykor - elsősorban magas földrajzi szélességeken, például Kanada, Skandinávia - nagy területeket érintő áramkimaradásokhoz vezet.

A magnetoszférában - a Van Allen-övekben állandóan jelen levő töltött részecskék a mágneses vihar következtében a sarkvidékeknél bejuthatnak a Föld felső légkörébe, ott a sarki fény néven ismert fényjelenséget okozva.

Szoftverfejlesztés, keresőoptimalizálás: Lonesoft
A legjobb banki kamatok összehasonlítása

Számítógép, szerver LSCOMPUTER

IT üzemeltetés, audit Smarthand.hu